450g burk
  • 450g burk
  • 450g i påse
  • 5 Kg låda

Blekningskomplex och fläckborttagare.
Med rent syre, utan petrokemi.

Från
4,55 €
Tillgänglighet
Tillfälligt slut

Innehåller: >30% blekmedel baserad på syre (natriumperkarbonat); 15-30% soda.

Användning i tvättmaskin från 50 Celsiusgrader:
Eftersom Sonett inte använder petrokemiska blekningskomponenter, är Sonett Blekningskomplex och fläckborttagare verksamt först från 50 grader i tvättmaskinen. Om blekmedlet kan verka längre tid, till exempel genom blötläggning över natten, är det verksamt redan från 30 grader.
- För alla tvättbara vita och färgbeständiga textiler, som är av bomull, linne, hampa pch blandningsfiber.
- Tar bort alla oxiderande fläckar, så som frukt, rödvin, te, kaffe, blod osv.
- Förebygger att vit tvätt blir grå.
- Gör gullnad och grå tvätt vit igen.
Dosering:
60 ml Sonett Blekningskomplex och fläckborttagare läggs i tvättmaskinens fack för huvudtvätt.

För blötläggning av barntvätt, som har blivit starkt nedsmutsad:
30 ml Sonett Blekningskomplex och fläckborttagare till ca. 3 l varmt vatten, tryck ner tvätten till exempel med en tallrik, så att kläderna hålls blöta i blekningsmedlet och låt verka över natten. Tvätta därefter som vanligt i tvättmaskin.

I diskmaskin:
För bortagning av svåra te- och kaffefläckar i diskmaskin.
Dosering:
1 tesked (c. 15ml) Sonett Blekningskomplex och fläckborttagare tillförs till maskindiskmedlet i diskmaskinens doseringslåda.

Farligt vid förtäring. Irriterar huden. Risk för allvarliga ögonskador. Färvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen och huden. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd skyddsglasögon eller ansiktskydd. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa förpackning eller etiketten. Förvaras svalt.

Innehåller Natriumperkarbonat.
*****

Edellisen nettikaupan tuotearviot:

rtiainen2 (keskiviikko, 10 maaliskuu 2010) Arvio: 4
Hyvin toimii 60 asteen pyykissä, vahinko ettei toimi alhaisemmissa lämpötiloissa.

Kompatibla produkter

Liknande produkter